آخرین پروژه پورعلی

این پروژه در زمینی به مساحت 250 متر مربع در دو نبش خیابان 20 متری و 12 متری با مشرفیت به فضای سبز و و دید عالی واقع شده است.

فارسی