5

حجت پور علی

فارغ التحصیل رشته معماری
سرپرست تیم اجرائی

11

علی حسن زاده

هنر آموخته رشته رسانه های دیجیتال از دانشگاه درکسل آمریکا
مشاور هنری

4

حمیدرضا بخشعلی زاده

فارغ التحصیل رشته تأسیسات
طراح و ناظر تأسیسات حرارتی و برودتی

8

یلدا اموزگار حسینی

فارغ التحصیل رشته معماری و حسابداری
  ناظر طراحی داخلی

9

تقی ملکی کلات

فارغ التحصیل رشته حسابداری
سرپرست امور مالی و روابط عمومی

3

مرتضی مرتضوی

فارغ التحصیل رشته برق
طراح و ناظر تاسیسات برق

فارسی