پروژه پورداوود سازه شماره 9

واقع در بلوار هاشمیه – نبش هاشمیه 26

شامل 25 واحد اداری و 2 باب واحد تجاری با زیر بنای 4000 متر مربع در 8 طبقه.

 
فارسی